اخبار مجد:    
سیر تحولات قرارداد در نظام حقوقی ایران
 آیین دادرسی اداری(دوره قضایی ) جلد 1«کلیات و ساختار»
داوری بین المللی
یکجانبه گرایی در جهان معاصر و پیامدهای آن بر توسعه حقوق بین الملل
 اهداف توسعه پایدار سند 2030 راهکار حفاظت محیط زیست دریایی خلیج فارس
نقش رئیس قوه قضاییه در اعاده دادرسی با نگاهی به نظریه های جرم شناسی
حفاظت از گونه های زیستی در آموزه های جرم شناسی انتقادی گونه های حیوانی
نگاهی بر جامعه شناسی بزه کاری
مجموعه مقررات مربوط به زندان و زندانی
حقوق بین الملل بشر دوستانه در برابر جنگ و کاربرد تسلیحات بیولوژیک
ماهنامه حقوقی مجد شماره 42 «فروردین1400»
 ماهنامه حقوقی مجد شماره 41 «اسفند 1399»


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 12064033