اخبار مجد:    
حبس انفرادی از دیدگاه اسلام
آراء و اندیشه های اصولی صاحب مدارک الاحکام
مجموعه قوانین کاربردی منابع طبیعی «همراه با آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه »
تحلیل حق دستدارمی با تاکید بر رویه قضایی
حقوق بین الملل اینترنت
نقد و بررسی دیدگاههای مختلف درباره ی جهانی شدن حقوق اداری
کمیته مشورتی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
فصلنامه نظریه های حقوقی شماره 2«پاییز1399»
 ماهنامه حقوقی مجد شماره 39 « دی 1399»
ماهنامه حقوقی مجد شماره 38 «آذر 1399»
تفکر خلاق و نقاد محور تربیت پست مدرن
حقوق عمومی اقتصادی جلد 2 «گفتارهایی پیرامون نهادهای تنظیمی درحقوق فرانسه، ایران و آمریکا»


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 11156473