اخبار مجد:    
 مجموعه قوانین بانکی عراق
مجموعه قوانین عراق(شرکتها ، سرمایه گذاری، اقامت)
نقد و بررسی ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری «قانونی سخت در قالبی آهنین»
 نیستان در ادب و منش استادان
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی «حقوق کیفری اختصاصی 2»
جرایم علیه اموال و مالکیت «حقوق کیفری اختصاصی 1»
حقوق و تکالیف صاحبان مشاغل در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
 نقش دیوان دعاوی ایران - ایلات متحده در توسعه تدریجی حقوق بین الملل
حق بر متفاوت بودن «رهیافت های فلسفی ،حقوقی و جرم شناختی»
هزینه دادرسی مدنی در حقوق ایران «مفهوم،مبانی،اصول و معافیت ها»
جستاری در کلیت سیاست جنایی در سرگردانی سیاست جنایی ایران
مطالعه تطبیقی حقوق کودک در اسلام و اسناد بین المللی


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 12555900