اخبار مجد:    
تحلیل حق دستدارمی با تاکید بر رویه قضایی
حقوق بین الملل اینترنت
نقد و بررسی دیدگاههای مختلف درباره ی جهانی شدن حقوق اداری
کمیته مشورتی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
فصلنامه نظریه های حقوقی شماره 2«پاییز1399»
 ماهنامه حقوقی مجد شماره 39 « دی 1399»
ماهنامه حقوقی مجد شماره 38 «آذر 1399»
تفکر خلاق و نقاد محور تربیت پست مدرن
حقوق عمومی اقتصادی جلد 2 «گفتارهایی پیرامون نهادهای تنظیمی درحقوق فرانسه، ایران و آمریکا»
 قواعد امری قراردادها در حقوق امامیه
بند مرگ «زندگی من به عنوان شاهد اعدام در بدنام ترین زندان آمریکا» ( تگزاس )
The Principle of Compensation in International «اصل جبران خسارت در داوری بین المللی»


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 11031664