برنامه یکشنبه های حقوق عضویت در باشگاه مشتریان 3 مهر 1402
ناشر نمونه سال‌های 1393 و 1394 و 1397 جمهوری اسلامی ایران
عضویت در باشگاه مشتریان مجد

انتشارات امجد

انتشارات امجد به عنوان انتشارات دوم در مجمع علمی و فرهنگی مجد از سال 1395 با پروانه نشر شماره 14362 فعالیت خود را آغاز کرده است.

اگرچه فعالیت انتشارات امجد نسبت به مجد دارای سابقه کمتری است و لیکن باتوجه به تجربیات کسب شده در مجد، روند توسعه فعالیت های امجد متناسب با شرایط روز ادامه پیدا کرده به نحوی که امروز این انتشارات نسبت به بسیاری از ناشران دیگر، پرکارتر و معتبرتر است.

سازمان اداری مجمع علمی و فرهنگی مجد برای انتشارات امجد نیز خدمت رسانی کرده و امکانات موجود را در اختیار می گذارد. آثار منتشر شده در امجد از جهت بررسی های اولیه، کیفیت چاپ و صحافی، عرضه در کتابفروشی مرکزی و سایت فروشگاهی و همچنین عرضه بخشی از کتاب و کتاب الکترونیکی دارای شرایط یکسان با منشورات مجد است.

امروز تعداد کتاب های منتشر شده توسط انتشارات امجد از مرز 100 عنوان گذشته و با توجه به استقبال بسیاری از پدیدآورندگان حقوقی، آمار منشورات آن رو به افزایش است.

فهرست آثار امجد در سایت www.majdpub.ir با انتخاب نام انتشارات قابل دسترسی است.

 

اطلاعیه های مجد

امکان انتشار ترجمه کتاب های خارجی

علم حقوق نیز مانند سایر علوم دارای جنبه جهان شمولی است و هیچ جامعه ای بی نیاز از...اخبار حقوقی

دیوان عالی کشور: شهادت کذب در دادسرا جرم است

طبق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا منطبق...