فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1401/07/11

صفحه 1 از 1
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 نظام حقوقی و مناقصات و معاملات دولتی و عمومی
رضا پاکدامن
11625
370000
1
1398
2
 اصول و قواعد حاکم بر وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی و نظارت دیوان عدالت اداری بر آن
زهرا میرزایی/ سیدعسکر عطایی
11632
290000
1
1398
3
 نظام تخلفات اداری و انتظامی تحلیل و تطبیق
محسن اصغری
11336
250000
1
1397
4
 فرهنگ اصطلاحات حقوق اداری
دکتر علی مشهدی
11188
550000
1
1397
5
 حقوق اداری اموال (اموال عمومی)
دکتر حامد کرمی
11189
350000
1
1397
6
 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
دکتر احسان پهلوانی فرد - دکتر بهزاد بهرامی نسب
11098
150000
1
1397
7
 حقوق اداری تطبیقی
دکتر محمد سعید شفیعی - سید احمد عسگری ارجنکی
10847
140000
1
1397
8
 حقوق اداری تطبیقی
محمد شمعی - سارا شهباز
10739
250000
1
1396
9
 قواعد تنظیم قراردادهای اداری در حقوق ایران (فنون ناگفته و عملیاتی)
امیر جعفری صامت
10590
150000
1
1396
10
 حق بر مشارکت و استماع در تصمیم های اداری (حقوق عمومی)
دکتر حسین رضایی
10548
300000
1
1396
11
 مفهوم و قلمرو اصول کلی حقوق اداری امکان چگونگی استناد به آن در رسیدگی های قضایی
آرین پتفت - دکتر احمد مرکز مالمیری
10063
70000
1
1396
12
 عدالت استخدامی
دکتر سید محمد مهدی غمامی - حسین عزیزی
9768
125000
1
1395
13
 حقوق اداری تطبیقی
دکتر بیژن عباسی
9729
210000
1
1395
14
 در آمدی بر اجرای احکام دیوان عدالت اداری
محمد حسن نژادی
9568
60000
1
1395
15
 فساد اداری و مالی در سازمان های امروزی
دکتر سید علی اکبر احمدی ، دکتر غلامحسین همایونی ...
9215
220000
1
1394
16
 حقوق اداری تطبیقی
دکتر علی محمد فلاح زاده
9022
180000
1
1394
17
 بررسی تحلیلی قوانین و مقررات تملکی نهاد های عمومی
محمد مطیعی فرد
8969
90000
1
1394
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!