اخبار مجد:    
ماهنامه حقوقی مجد شماره 42 «فروردین1400»
 ماهنامه حقوقی مجد شماره 41 «اسفند 1399»
ماهنامه حقوقی مجد شماره 40 «بهمن 1399»
 جایگاه خصوصی سازی نظام زندانبانی در پیشگیری از تکرار جرم
مطالعاتی در حقوق بین الملل خصوصی «مسائلی در باب دادرسی و داوری بین المللی»
کانت و قانون صلح «مطالعه ای بر فلسفه حقوق بین الملل و روابط بین الملل»
مجموعه مقالات تحلیلی در انتقاد از مقررات ،آراء و بخشنامه های مالیاتی جلد1
اعمال اداری
مطالعه تطبیقی آثار ورشکستگی بر داوری در حقوق ایران و آمریکا
حقوق بشر و وضع قانون اساسی
 حقوق مالکیت فکری و تجاری سازی
حقوق محیط زیست فضای ماورای جو


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 11673434