اخبار مجد:    
اصول حقوقی حاکم بر قرارداد در نظام حقوقی ایران
تروریسم دولتی در آیینه حقوق بین الملل
حقوق بین الملل عمومی در فضای سایبر
مصونیت دولت و اجرای آرای داوری ایکسید «چالش ها و راهکارها»
 کلیات حقوق شهروندی
تحلیل اقتصادی اصول اخلاقی در حقوق قراردادها
حقوق عامه در ترازوی دادستانی
 مجموعه قوانین بانکی عراق
مجموعه قوانین عراق(شرکتها ، سرمایه گذاری، اقامت)
نقد و بررسی ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری «قانونی سخت در قالبی آهنین»
 نیستان در ادب و منش استادان
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی «حقوق کیفری اختصاصی 2»


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 12834934